*יש לצרף צילום תואר שני

כללים לאישור הצטרפות

  • אני מבקש להצטרף כחבר/ה לאגודת איל"ט
  • אני מצהיר/ה כי לא הורשעתי בפלילים בעבירה שיש עמה קלון, לא תלוי נגדי כתב אישום בפלילים ואין נגדי חקירה פליליתפעילה במסגרתה נחקרתי תחת אזהרה
  • אני מתחייב/ת לפעול בהתאם לקוד האתיקה של האגודה
  • אני מסכים/ה להיות חלק ממאגר המידע של האגודה ולקבל מיילים ומידע דרך מאגר זה.

דמי חבר באגודה 350 ש"ח

תאריך

kjhg

שם מלא ומספר תעודת זיהוי